Kinesio tejpy

ZATEJPOVAŤ, OTEJPOVAŤ, … SKRÁTKA ZALEPIŤ, pomôcť znehybniť – obmedziť pohyb :) !

Kinesio tejpy a dynamické tejpy.6
sa používajú k fixácii alebo spevneniu kĺbovych štruktúr alebo svalov. Ich hlavnými kvalitami by mala byť pevnosť, nedajú sa roztiahnuť a lepivosť – adhézia. Pri klasickom tejpovaní sa tejpovacia páska obvykle ponecháva iba po dobu športovej aktivity. Kinezio tejp vďaka svojej pružnosti neobmedzuje v pohybe a jeho vlastnosti napodobňujú vlastnosti ľudskej kože. Preto kinezio tejp môže na koži zostať až 5 dní. Tento druh tejpovania sa používa k liečbe akútnych, tak aj chronických bolestí pohybového a svalového aparátu.

Kinesio – teipovanie

8

Lymfo – teipovanie

9

Využívajú sa k stabilizácii kĺbových štruktúr a segmentov, či už z dôvodu prevencie poškodenia kĺbových štruktúr alebo z dôvodu zníženia už existujúcej kĺbovej instability (napr. pri oslabení väzivového aparátu rôznej etiológie).V terapeutickej oblasti sa kinesiotaping využíva okrem vyššie uvedenej stabilizácie kĺbových štruktúr tiež ako pasívna opora najrôznejších pohybových segmentov určená k zníženiu záťaže daného svalu alebo inej štruktúry. Jedným z dôležitých cieľov použitia tapingu vo fyzioterapii.

Úkon
Jedno teipovanie  – jedno miesto