Tradičná tantrická masáž

Tradičnú tantrickú masáž ponúkame v novootvorenom relaxačnom centre. Tradičná tantrická masáž je stará indická duchovná náuka, ktorá pozýva človeka na cestu k sebe, k svojmu telu, k jeho zmyslom, k životu okolo. Zjednocuje všetky úrovne bytia-telo dušu i ducha. Učí nás naplno vnímať a pociťovať seba, svoju spiritualitu, sexualitu, učí nás žiť tu a teraz.

Tantrická masáž

Masáž sa stretla s veľkou odozvou a postupne sa rozšírila takmer do celého sveta. Konkrétne techniky sa líšia a však princíp masáže ako uctenie a obdarovanie druhého človeka by mal zostať zachovaný. Sama masáž je rituálom.

obrazok_hlavna